Urządzenia przeznaczone do zmiękczania wody do wykorzystania w przemyśle do przygotowania wody technologicznej (kotłownie parowe i wodne, układy chłodnicze, woda do procesów technologicznych) oraz do przygotowania wody użytkowej (hotele, budynki wielorodzinne, osiedla mieszkaniowe).
Sposób regeneracji żywicy jonowymiennej: regeneracja przeciwprądowa.
Sterowanie pracą urządzeń: sterowanie objętościowo-logiczne przy pomocy lokalnego sterownika.
Modułowa budowa urządzeń pozwala na łatwą rozbudowę istniejących stacji i zwiększenie ich wydajności – możliwość konfigurowania urządzeń w systemach SIMPLEX, DUPLEX, TRIPLEX, QUADPLEX.
Objętość złoża: 43 – 113 dm3 w jednej butli
Średnica przyłącza: 1″

Pliki do pobrania

EPUROTECH 51/043 DE
EPUROTECH 51/043 TE
EPUROTECH 51/043 QE
EPUROTECH 51/057 SE
EPUROTECH 51/057 DE
EPUROTECH 51/057 TE
EPUROTECH 51/057 QE
EPUROTECH 51/085 SE
EPUROTECH 51/085 DE
EPUROTECH 51/085 TE
EPUROTECH 51/085 QE
EPUROTECH 51/113 SE
EPUROTECH 51/113 DE
EPUROTECH 51/113 TE
EPUROTECH 51/113 QE