Urządzenia o różnym przeznaczeniu (filtry odżelaziąjąco-odmanganiające, filtry węglowe… itd.) w zależności od zastosowanego złoża, do wykorzystania w przemyśle do wykorzystania w przemyśle do przygotowania wody technologicznej oraz do przygotowania wody użytkowej.
Sterowanie pracą urządzeń: sterowanie objętościowo-logiczne przy pomocy lokalnego sterownika.
Modułowa budowa urządzeń pozwala na łatwą rozbudowę istniejących stacji i zwiększenie ich wydajności – możliwość konfigurowania urządzeń w systemach SIMPLEX, DUPLEX, TRIPLEX, QUADPLEX.
Srednica przyłącza: 1″

Pliki do pobrania

EPUROTECH 51/0-12 SE
EPUROTECH 51/0-12 DE
EPUROTECH 51/0-12 TE
EPUROTECH 51/0-12 QE
EPUROTECH 51/0-17 SE
EPUROTECH 51/0-17 DE
EPUROTECH 51/0-17 TE
EPUROTECH 51/0-17 QE