Urządzenia przeznaczone do zmiękczania wody do wykorzystania w przemyśle do przygotowania wody technologicznej (kotłownie parowe i wodne, układy chłodnicze, woda do procesów technologicznych) oraz do przygotowania wody użytkowej (hotele, budynki wielorodzinne, osiedla mieszkaniowe).
Sposób regeneracji żywicy jonowymiennej: regeneracja współprądowa.
Sterowanie pracą urządzeń: całkowicie automatyczne na podstawie sygnału z aparatu kontroli przepływu.
Urządzenie pracujące w systemie DUPLEX, praca non stop.
Objętość złoża: 25 – 150 dm3 w jednej butli.
Średnica przyłącza: 1″

Pliki do pobrania

EPUROTECH 50/025 DF
EPUROTECH 50/050 DF
EPUROTECH 50/075 DF
EPUROTECH 50/100 DF
EPUROTECH 50/150 DF