Jak dobrać właściwe urządzenie do uzdatniania wody w domu?

Nasi autoryzowani Partnerzy pomogą Ci zdiagnozować problem i doradzą jakie urządzenie można zastosować. Najpierw jednak na pewno zadadzą Ci kilka podstawowych pytań, które są niezbędne do właściwego doboru urządzenia. Przede wszystkim możesz spodziewać się pytań, na podstawie których będzie można określić jakość i ilość używanej przez Ciebie wody. Poniżej znajdziesz zestaw najczęściej zadawanych pytań, z podziałem na wodę wodociągową i studzienną.

W przypadku wody wodociągowej

 • Prośba o podanie twardości ogólnej wody lub nazwy miejscowości
 • Prośba o podanie ilości osób i ilości łazienek

W przypadku wody z ujęcia własnego (studni)

Prośba o zbadanie wody w laboratorium Sanepidu lub innym laboratorium posiadającym uprawnienia do badania wody pitnej pod kątem następujących parametrów:

 • twardość ogólna
 • żelazo
 • mangan
 • amoniak
 • azotyny
 • azotany
 • chlorki
 • siarczany
 • odczyn pH
 • utlenialność
 • przewodnictwo
 • barwa
 • mętność
 • zapach (jeśli nie jest akceptowalny, dokładne określenie jego pochodzenia)
 • bakterie grupy coli
 • ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h
 • ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h

W wielu laboratoriach wystarczy określić do jakich celów ma być używana woda: do picia, na cele socjalno-bytowe i są wówczas badane tylko te niezbędne parametry.

 • Prośba o podanie głębokości studni
 • Prośba o podanie ilości osób i ilości łazienek
 • Prośba o podanie, z jakiego materiału jest wykonana instalacja

Wiele laboratoriów umieszcza na swoich stronach wytyczne pobierania i transportu próbek wody. Są to bardzo ważne informacje, ponieważ sposób pobierania wody oraz warunki transportu mają istotny wpływ na uzyskiwane wyniki badań. Warto się z nimi zapoznać. W przypadku badania wody pod kątem mikrobiologicznym należy pamiętać o tym, że pojemniki (opakowane w papier) do badania mikrobiologicznego wody należy pobrać w punkcie przyjmowania próbek wody.Pobrane próbki wody dostarczyć do laboratorium w dniu pobrania, najlepiej rano.

Poniżej znajdziesz przykładowe wytyczne pobierania próbek wody.

 • Przed pobraniem czas spuszczania wody należy dobrać stosownie do celu pobierania (od 2 do 10 min.) w celu oczyszczenia kranu i ustabilizowania przepływu i składu wody.
 • Bezpośrednio przed pobraniem należy dokładnie umyć kran wodą z detergentem, spłukać i wytrzeć czystym ręcznikiem. Następnie opalić płomieniem, np. używając waty nawilżonej spirytusem.
 • Po wykonaniu tych czynności jeszcze kilka minut spuszczać wodę.
 • Próbkę wody do badań mikrobiologicznych pobierać do sterylnych butelek. Sterylne naczynie rozpakować z papieru, wyjąć korek/odkręcić pokrywkę ujmując za kapturek, a po bezdotykowym napełnieniu wodą do 4/5 objętości butelki, natychmiast zamknąć korkiem/zakręcić pokrywką, trzymanym/ą w czasie pobierania w ręce, dolną częścią do dołu, chroniąc go/ją przed zanieczyszczeniem. Naczynie z powrotem zapakować w papier. Do wód chlorowanych stosować butelkę z tiosiarczanem sodu.
 • Próbkę wody do badań fizykochemicznych pobierać do butelki typu PET o pojemności 1,5 L. Butelkę dwukrotnie przepłukać pobieraną wodą, napełnić z przelewem i natychmiast zamknąć szczelnie.
 • Próbki transportować w temperaturze (5 ± 3) oC np. w termotorbie i dostarczyć do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od momentu pobrania.

Posiadamy bogatą ofertę urządzeń specjalnie zaprojektowanych i wykonanych z myślą o użytkowniku domowym. Opatentowane, unikalne rozwiązania zastosowane w tych urządzeniach mają na celu uzdatnienie wody w domu w sposób komfortowy, oszczędny i chroniący środowisko naturalne.