Oszczędzasz pieniądze i dbasz o środowisko

 • nie musisz wymieniać wkładów filtracyjnych
 • do płukania złoża wystarczy woda, żadnych chemikaliów
 • śladowy pobór energii
 • zapomnij o wodzie butelkowanej…

Dbasz o komfort i zdrowie Twoje oraz rodziny

 • bez podrażnień skóry chlorem
 • smaczniejsza i zdrowsza woda w całym domu
 • głębszy smak kawy, herbaty i napojów
 • smaczniejsze, bardziej aromatyczne potrawy

1. Węgiel aktywny (0,65 mm)

 • eliminacja nieprzyjemnego smaku i zapachu chloru w wodzie
 • usuwanie lub redukcja wielu szkodliwych zanieczyszczeń, m.in. herbicydów i pestycydów

2. Wielofunkcyjny panel elektroniczny

 • programowalna częstotliwość płukania filtra
 • możliwość wyzwolenia płukania natychmiastowego

3. Unikalny zawór sterujący, nie powodujące znacznego spadku ciśnienia wody

 • solidna konstrukcja głowicy nie powodująca znaczących strat ciśnienia
 • brak zagrożenia korozją lub rdzą (żadne części metalowe nie mają kontaktu z wodą)

4. Piasek filtracyjny (0,5 – 1 mm)

 • filtracja mechaniczna na poziomie 20 mikrometrów (grubość włosa to 50-100 mikrometrów)

5. Żwir filtracyjny (3 – 5 mm)

 • optymalizacja cyrkulacji wody
 • skuteczniejsze płukanie złóż

6. Unikalny, praktyczny zawór obejścia by-pass, montowany z tyłu urządzenia (zawarty w cenie filtra)

 • trwały, wykonany z bezpiecznych dla zdrowia materiałów
 • nie zajmujący dużo miejsca,
 • wciśnięcie tłoka by-passu sprawia, że woda nie przepływa przez urządzenie, co w razie potrzeby odpięcia urządzenia od instalacji, nie powoduje przerw w dostawie wody w domu

Zasada działania

 • Woda przepływa przez węgiel aktywny oraz piasek i żwir filtracyjny, dzięki czemu jest pozbawiana mętności, smaku i zapachu chloru oraz innych zanieczyszczeń, takich jak herbicydy i pestycydy.
 • Płukanie złóż wykonywane jest co 1-14 dni, w zależności od jakości wody.
 • Płukanie trwa ok. 20 minut i ma miejsce o dogodnej dla użytkownika porze (np. w nocy)

Ważne informacje

 • Żywotność złóż: od kilku do kilkunastu lat (zależna od jakości wody)
 • Miejsce montażu: główne przyłącze wody zimnej w domu
 • Wymagania dot. miejsca montażu: gniazdo elektryczne i odpływ do kanalizacji
 • Czynności obsługowe: brak
Wymiary A B C D E
Filtr węglowy 85,7 cm 69,9 cm 34,1 cm 25,7 cm 8,6 cm
Dane techniczne Filtr węglowy
Objętość złóż 14 l
Zakres natężeń przepływu w zależności od parametrów wody 0,8 - 3,0 m3/h
Natężenie przepływu wody potrzebne do płukania 0,8 m3/h
Orientacyjna żywotność złoża w zależności od parametrów wody 10 lat
Ciśnienie robocze 2,0 - 8,0 bar
Średnica przyłącza 1"
Lista* zanieczyszczeń redukowanych lub usuwanych przez Filtr węglowy EcoWater
Chlor (smak i zapach) Pestycydy
Wielocząsteczkowe substancje organiczne Herbicydy
Radon (ograniczone ilości) Eter tert-butylowo-metylowy
Wiele lotnych substancji organicznych Ksyleny
Benzen Metylobenzen
Tetrachlorek węgla Tetrachloretylen
Cząsteczki organiczne słabo rozpuszczalne w wodzie Arsen (ograniczone ilości)
Trichloroetan Osady (ograniczone ilości)

* Powyższa lista jest niepełna i orientacyjna. Faktyczne usuwanie/redukowanie zanieczyszczeń zależy od wielu czynników (typu węgla aktywnego, poziomu zanieczyszczenia, pH, temperatury, czasu kontaktu, itd.). Dokładne dane można uzyskać dopiero po przeprowadzaniu badań laboratoryjnych.

Instrukcja obsługi filtra ze złożem wielofunkcyjnym

Deklaracja zgodności 2015

Atest PZH

Broszura Ecowater 2014

Zapytanie o produkt