Dzięki cyklom parowania i opadów atmosferycznych woda nieustannie krąży w przyrodzie. W sposób naturalny oczyszcza się i regeneruje.
Jednak coraz częściej te naturalne procesy nie są wystarczające.

Niektóre zanieczyszczenia powoduje sama natura…

Woda podczas obiegu napotyka różne przeszkody: skały, minerały, zanieczyszczenia organiczne. Zmieniają one niekorzystnie chemiczne i fizyczne właściwości wody.

…ale pozostałe są spowodowane działalnością człowieka

Działalność człowieka bardzo mocno oddziałuje na środowisko naturalne, odciskając na nim swe piętno:

pestycydy, fungicydy, związki chemiczne zawarte w preparatach chemicznych, związki metali mogą przedostawać się do wód podziemnych.

Uzdatnianie wody to konieczność

Woda, wchłaniając niepożądane składniki, staje się niezdatna do picia. Niestety, ze względu na wysokie koszty transportu, wodę najczęściej uzdatnia się w pobliżu miejsca poboru. Jej jakość często pozostawia wiele do życzenia.

Uzdatnianie wody przez wodociągi

Woda uzdatniana na skalę przemysłową, która płynie z naszych kranów, musi odpowiadać jedynie podstawowym normom czystości i jakości.

Jakość wody wodociągowej nie zawsze jest optymalna

  • w celu usunięcia bakterii chorobotwórczych woda najczęściej jest chlorowana, co powoduje nieprzyjemny smak i zapach
  • woda wodociągowa jest często twarda, co wpływa niekorzystnie na instalacje i powoduje straty cennej energii
  • mimo spełnionych norm, w wodzie wodociągowej nadal mogą pozostawać substancje, które pogarszają jej jakość

Woda w butelce?

Zdając sobie sprawę z niskiej jakości wody wodociągowej, często kupujemy do picia wodę w butelkach. Jednak jej produkcja i transport pochłaniają ogromne ilości energii, co przekłada się na wysoką cenę wody butelkowanej. Dźwiganie wody ze sklepu nie należy do lekkich zadań, a generowane plastikowe odpady niekorzystnie obciążają środowisko naturalne.

Woda z własnego ujęcia?

Biorąc pod uwagę rosnące koszty wody wodociągowej, coraz częściej decydujemy się na własną studnię. Jednak na ogół woda z własnego ujęcia nie spełnia norm wody pitnej i trzeba ją najpierw uzdatnić.

Idealne rozwiązanie: uzdatnianie wody w domu w miarę Twoich potrzeb.

Oferujemy urządzenia indywidualnie dopasowane do jakości wody w Twoim domu. Nasi specjaliści pomogą zdiagnozować występujące w niej problemy, odpowiednio dobiorą urządzenie oraz je zainstalują.

Twarda woda:

Woda przepływając przez niektóre skały rozpuszcza związki w nich zawarte, m.in. sole wapnia i magnezu, a w efekcie nabiera niekorzystnych cech. Twarda woda powoduje: osady na armaturze i sanitariatach, utrudnia i wydłuża sprzątanie, zatyka instalacje. Powoduje także straty energii i skraca życie Twoich urządzeń.

Woda o ponadnormatywnej ilości żelaza i manganu:

Rdzawe plamy na ubraniach i armaturze, metaliczny posmak i zanieczyszczona instalacja to częsty skutek nadmiaru żelaza. Stanowi ono 5% całkowitej masy skorupy ziemskiej, więc woda często napotyka je na swojej drodze.

Chlor:

Zapach chloru znamy z wizyt na basenie. Niekoniecznie mamy ochotę pić przyrządzoną z takiej wody herbatę, umyć włosy czy też ugotować ulubioną potrawę.

Siarkowodór:

Resztki organiczne rozkładając się pod powierzchnią ziemi tworzą ten gaz o charakterystycznym, nieprzyjemnym zapachu.

Mętna woda:

Nierozpuszczone drobne cząstki tworzą zawiesinę powodując zmętnienie wody -charakterystyczną mglistość. Drobinki te mogą zatykać rury i odpływy. Skracają żywotność zaworów i uszczelek.

Kwaśna woda:

Niebieskozielone osady to oznaka kwaśnej wody. Efektem są skorodowane złączki i uszkodzona chromowana armatura.